مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسكولار

 

آموزش پژوهش. آفرینش ایده پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پژوهشگران با تجربه همیشه در نظر دارند که «سوال» با «مساله » متفاوت است ، «سوال» را می توان با انجام مطالعات مروری پاسخ داد و در حقیقت پاسخ آن در علوم ، موجود است ؛ ولی «مساله » اینگونه نیست و تنها با مطالعات مروری نمی توان به پاسخ آن دست یافت و نیاز است که تحقیقات جامعی مبتنی بر روش علمی برای حل آن پیدا کرد ( به همین دلیل است که در پروپوزال بخشی به نام بیان «مساله » وجود دارد که بعدا در مورد آن مفصل در فصل .... بحث خواهیم کرد .

برای پژوهشگران ، هميشه هنگام برخورد با يك مسئله دو راه وجود دارد ؛ اول اينكه در گام نخست آن را غیر قابل حل بپندارند و ديگر به آن مشكل فكر نكنند و بگویند که چرا باید خودم را به درد سر بیندازم تا پاسخ آن را بیابم ؛دوم اينكه حل مسئله را آسان تصور كنند و برای آن نه يك راه حل ، بلكه چندين راه حل تصور كرده و از بين آنها بهترين راه را برگزينند .

پژوهشگر بايد تمامی مستندات و منابعی را كه می تواند در شناخت «مساله » به او كمك كند ، جمع آوری نماید و پس از مطالعه وبررسی آنها ، ايده های خود را مطرح سازد . اگر چه ممكن است برخی ايده ها دور از واقعیت یه نظر آیند ، ولی بهتر است که همه آنها ثبت شوند .

در زمان تلاش برای حل یک مساله ، روشهای مختلفی برای تكميل وارتقا ايده ها و راه حلها وجود دارد که اولین آنها بازگشت مداوم به مسئله اوليه و شناخت كامل راه حلها و ايده های ارايه شده می باشد . بازخوانی و مطالعه مجدد مسئله اوليه ، موجب می شود که دوباره چگونگی پيدايش آن و راه حلهای ارايه شده در نظر گرفته شده و با نگارش آن بر صفحه كاغذ ، تمامی راه حلهای احتمالی بررسی شوند . در این مرحله است که ساعتها و شاید روزها تفکر برای پیدا کردن راه حلهای موجود مورد نیاز است و سپس بهتر است به سراغ سایر افراد صاحب نظر در همان زمينه برويم و ديدگاه ايشان را درمورد روشهای حل مسئله آن بدانيم .

پژوهشگر در هنگام انجام مطالعات مروری ، بهتر است تنها به آخرين مطالعات و مقالات موجود اکتفا نکند ، بلكه سعی كند که مقالات را از ابتدا بررسی نماید تا بتواند تاريخ حل مسئله مورد نظر را از ابتدا بررسی نمايد . با آگاه شدن از سیر تاریخی حل مساله که دانشمندان مختلف در مورد آن تلاش می کردند ، پژوهشگر می تواند مسير تلاش پژوهشگران پيشين را درک کند و راهكارهای مناسب جديد در جهت تكميل وارتقا ايده ها را کشف نماید . پژوهشگر می تواند مسير دانشمندان قبلی را قدم به قدم مطالعه كند ؛ گاهگاهی در برخی جزئیات آن نوآوری ایجاد نماید و یا شیوه کلی اجرا را تغییر دهد .

ولی پژوهشگر نبايد فراموش کند كه هدفی از مطالعه مقالات قبلی دارد ، يعنی باید نگرشی جديد به مقالات را مطالعه كند . در هنگام مطالعه ، پژوهشگر می تواند سیر کلی و تاریخی یا بهترين تغيير مسير را يادداشت كند و بیشتر روی آن متمرکز شود . همچنین می تواند با تفکر و تامل بیشتر مسيری را كه قابليت رقابت با مسير پژوهشگران قبلی داشته باشد ، انتخاب نماید .

البته راه حل دیگری هم در پیش روی پژوهشگران وجود دارد و آن حركت در مسير ايده های جديد ، بدون در نظر گرفتن مسير دانشمندان پيشين می باشد . در این حالت ، پژوهشگر فرض می کند که كسي تا كنون مسئله را حل نكرده است و او ناگزير به حل آن هست . در این روش پژوهشگر بايد با ايده ها و راه حل های جديد و با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ، به دنبال يافتن راه حلهایی برای مسئله باشد و در اين مرحله هم ايده های متفاوت را ثبت كند .

همانگونه که در متون فوق مشهود است ، یکی از مهمترین مهارتهایی که باید پژوهشگران به آن احاطه کامل داشته باشند ، روشهای حل مساله می باشد که برای آن می توان اقدامات زیر را انجام داد . یکی از روشهای حل مساله که موجب یافتن نگاهی بدیع و نو می شود . پژوهشگر با نگاه به تجربه کاری و پژوهشی خود از ديدگاههاي مختلف می تواند روشهای مختلفی را برای حل مساله پیدا کند . پژوهشگران همواره باید در پی نگرشی ومنظری باشند كه تا كنون افراد ديگر به آن نينديشيده اند و ایشان ابتدا بايد دانش مورد نياز برای حل مسئله بدانند و روشهای يافتن وساختن راههای گوناگون در ذهن را فرا گیرند . لازم به ذکر است که همیشه پژوهشگر می تواند شرايطی را كه وجود خارجی ندارد ، در ذهن شبيه سازی كند و اينگونه به امكان دستيابی به راه حلها و فرضيات بهتر را برای خود درنظر گیرند .

پژوهشگر همیشه باشد بداند که مجبور نیست به صورتی كه قبلاً به مسئله ای فكر می كرد ، دوباره به آن فكر كند . می توان با استفاده از مطالعه فراوان و دقیق و مصاحبه با صاحب نظران ؛ از نگاه قديمی ، نگاههای جديدی را بازسازی كرد و با تغيير نگاه خود ؛ نسبت به درك آن مسئله عميق تر شده و نسبت به اصل مسئله نزديك تر می شود .

دومین مهارت اصلی که پژوهشگر همیشه باید به یاد داشته باشد این است که کوچك ترين ايده هایی را که به ذهنش می رسد ، یادداشت نماید . پژوهشگر هنگام پاسخگويی به يك مسئله پس از مرحله تفكر و بررسي متون ؛ بايد ساعتها به ايده ها فکر کرده و آنها را پردازش كند و به طور مرتب روشهای حل مسئله را تجزيه وتركيب كرده تا به بهترين فرضيه برسد. لازمه دست یافتن برای رسیدن به بهترین فرضیه ، این است که پژوهشگر بداند که هيچگاه در كمترين زمان ايده های مناسب و لازم به ذهن نمی رسد و شايد برای رسیدن به این فرضیه ، پژوهشگر مدتها باید بیندیشد .

داشتن يك دفترچه يادداشت كوچك هميشه موجب می شود که تراوشات ذهنی در جایی مناسب ذخیره شود تا در صورتی که وقت لازم رسید ، بتواند آن را اجرایی نماید . مهم است هر پژوهشگر بداند که ايده های ناب در لحظه ای به سراغ پژوهشگر می آيند و شايد سپس فراموش شوند و تنها با یادداشت آن است که این ایده ها ماندگار خواهند بود