کارگاه مقدماتی مداخلات داخل عروقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

گروه هدف: دستیاران فوق تخصص جراحی عروق سراسر کشور

 

زمان برنامه کارگاه خلاصه اجرا عکس ها
آبان 1398

دریافت فایل

دریافت فایل