کارگاه های آینده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه وسکولار اکسس با گروه هدف پرستاران بخش های دیالیز شهرستان ها

زمان برگزاری: زمستان 1398