کارگاه های آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه های ادواری وسکولار اکسس


فایل معرفی کارگاه ها

 مرداد 98

اسفند 97

 
  آبان 98
    

 


 

کارگاه مقدماتی مداخلات داخل عروقی

(گروه هدف: دستیاران فوق تخصص جراحی عروق سراسر کشور)

آبان 98

 

 

 


  

کارگاه زخم پای دیابتی


فایل معرفی کارگاه

اسفند 97

 

 

کارگاه آموزشی سونوگرافی داپلر برای جراحان عروق 

 

فایل معرفی کارگاه

آذر 97