کلیات رجیستری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رجیستری بیمار یک سیستم سازمان یافته است که از متدهای مطالعه Observational برای جمع آوری اطلاعات (بالینی یا غیره) استفاده می کند تا پیامد خاصی را برای جمعیت تعریف شده بر اساس یک بیماری، شرایط یا مواجهه ارزیابی کند. رجیستری بیماری، شیوه ای است که در آن می توان به تاریخچه ذاتی پروسه یک بیماری پی برد. همچنین ابزاری است که از آن جهت اندازه گیری تاثیر، کارآیی و سودمندی خدمات و مراقبتهای بهداشتی و ارزیابی کیفیت درمان می توان استفاده کرد. رجیستری یک بیماری می تواند اطلاعات مفیدی از جمعیت مورد مطالعه فراهم کند که در هیچ کارآزمایی بالینی مورد مطالعه قرار نگرفته است. امروزه سیستم های بهداشتی درمانی نیازمند اطلاعات معتبر دقیق و کامل برای اجرای مدیریت ثمربخش در حوزه سلامت هستند و باید بتوان با کمترین منابع به بیشترین نتایج دست یافت که این هدف با انجام یک رجیستری درست قابل دستیابی است.

با توجه به اینکه شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام معرفی شده و یکی از نقاط گردشگری در تمام ایام سال می باشد، بکارگیری رجیستری در مراکز درمانی این منطقه، منبع اطلاعاتی غنی از بیماران فراهم می آورد، لذا شناخت بیماران و پیگیری درمانی به موقع آنان را تسهیل می کند.