رجیستری زخم پای دیابتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (970678)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مجری و مسئول اصلی رجیستری پای دیابتی
 

 دكتر محمدهادي سعيد مدقق، استاد گروه جراحي عروق،‌ بيمارستان فوق تخصصي جراحي عروق علوي،‌ دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  

اسامی اعضای کمیته راهبردی ثبت
 

دکتر محمد هادی سعید مدقق (فوق تخصص جراحي عروق) دکتر علیرضا موسویان (متخصص ارتوپدی)
دکتر فاطمه صادقی پور (متخصص پزشكي اجتماعي)  دكتر مهدي داوودي (فوق تخصص جراحي عروق- ساري)
دكتر مهرداد واحديان (فوق تخصص جراحي عروق –كرمان) خانم دكتر سمیه سادات شريعت مغانی (متخصص داخلي)
دکتر حسين همتي (فوق تخصص جراحي عروق – رشت)  آقای دكتر سید محمد معتمد الشريعتي (فوق تخصص جراحي پلاستيك)
دكتر اكرم بيك يزدي (فوق تخصص غدد)  خانم ناهید ساقي (كارشناس پرستاري)

 

مشخصات کارشناسان ثبت
  

 

هدف در این پروژه، اجرای رجیستری در قالب زخم پای دیابتی می باشد. ابزارهای اطلاعاتی مانند رجیستری دیابت نشان داده اند که پروسه های مراقبت از دیابت حتی پیامدهای بینابینی را در بیماران دیابتی بهبود می بخشند. مشکلات و مسائل پا یک علت مهم موربیدیته در بیماران دیابتی است. ریسک زخم پای دیابتی در طول زندگی افراد دیابتی (نوع 1 و2) 25% است. در اغلب موارد یک رویداد اولیه مثل ترومای مینور وجود دارد که باعث آسیب پوستی می شود. با کنترل صحیح و به موقع و ارزیابی مکرر پا در بیماران دیابتی میتوان این حوادث بالقوه و همینطور افراد در خطر اولسر پا را شناسایی و از آمپوتاسیون پا جلوگیری کرد. معاینات غربالگری سیستماتیک برای بررسی درگیری عروقی و نوروپاتی اندامهای تحتانی و بازبینی دقیق پاها، اساسا موربیدیته پا را کاهش می دهند. گزارشات متعددی نشان می دهند که معاینات مکرر مناسب برای ارزیابی اولسراسیون پا در بیماران دیابتی انجام نمی شود. حدود 25% بستری بیماران دیابتی در بیمارستان به علت عفونت یا ایسکمی زخم پای دیابتی است حدود 3/2 همه آمپوتاسیونهای غیر تروماتیک در آمریکا به علت زخم پای دیابتی است. نداشتن رجیستری و پایگاه ثبت بیماریها در زمینه زخم پای دیابتی در ایران یکی از علل اصلی نقص در تشخیص به موقع و پایش زخم پای دیابتی و در نتیجه موربیدیته های بسیار در این زمینه برای بیماران دیابتی به شمار رفته وامید می رود با ثبت اطلاعات بیماران به بهبود روشهای غربالگری، تشخیصی و درمانی بیماران زخم پای دیابتی (DFU) کمک نماییم.