رزومه دكتر كاظم زاده


                  
       
 
 
 

 

                                             

                                                                                                        

                                            نام و نام خانوادگي
                                     دكتر غلامحسين کاظم زاده  
 
                                                           kazemzadehgh[at]mums.ac.ir
[at]yahoo.com                                                          
                          

  

 

 

 

آدرس:بيمارستان امام رضا (ع) - بخش فوق تخصصي جراحي عروق  
تلفن: 8525311 (0511)
نمابر: 
 

 

 

سوابق تحصيلي

طرحهاي تحقيقاتي

مقالات انگليسي

سرپرستي پايان نامه ها

سوابق تدريس

سخنراني در مجامع علمي خارجي

سخنراني در مجامع علمي داخلي

سوابق اجرايي

کارگاههاي علمي پژوهشي

عضويت در مجامع علمي داخلي

مقالات فارسي

زمينه تحقيقاتي مورد علاقه

 

رديف

نام دوره

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ

1

دکتري عمومي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

1376

2

تخصص جراحي عمومي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

1378

3

فلوشيپ جراحي عروق و تروما

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

1387

 
 طرح هاي تحقيقاتي:
 

رديف

کد طرح

عنوان طرح

تاريخ تصويب

وضعيت طرح

1

89049

مطالعه عارضه ي آريتمي قلبي در هنگام تعبيه كاتتر وريد ساب كلاوين و كاتتر ژوگولر در بين مراجعه كنندگان به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا

22/02/1389

عقد قرارداد

2

1404

بررسي برخي عوامل موثر در تعبيه و عدم کارکرد زودرس فيستولهاي شرياني وريدي در کودکان و نوجوانان کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصي جراحي عروق در مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني امام رضا به مدت يک سال

18/11/1388

تصويب شده

3

88044

بررسي ميزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر كارگزاري فيستول شرياني وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد

09/10/1388

در دست اجرا

4

88041

بررسی اثر سلولهای بنيادي وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی

05/10/1388

در دست اجرا

5

87932

بررسي ميزان شيوع وعلل مكانيسم‌هاي ايسكمي و سندرم استيل علامتدار در اثر كارگذاري فيستول شرياني –وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد در سال 1388

23/10/1388

در دست اجرا

6

87630

بررسی فراواني ایسکمی و آنفارکتوس ميوکارد در بیماران تحت عمل جراحی عروقی ماژور در بیمارستان امام رضا (ع) از دی 1387تا دی1390

25/09/1388

در دست اجرا

7

87811

بررسی برون تنی تاثیر نانو ذرات طلای متصل به دکستران بر فعالیت پلاکت ها

18/06/1388

در دست اجرا

8

88026

بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتی

18/06/1388

در دست اجرا

9

86611

بررسي تاثير پمفلتهاي آموزشي داروهاي رايج مصرفي هر بخش در تغيير صحت نسخه نوسي اينترنهاي دانشکده پزشکي مشهد

11/10/1387

در دست اجرا

10

86181

معرفي روش جديد تعبيه كاتتر صفاقي به روش لاپارسكوپيك

13/09/1387

در دست اجرا

11

86299

ارزيابي يافته هاي چشمي در 50 مورد بيمار مبتلا به بورگر

09/08/1386

در دست اجرا

12

84190

بررسي ميزان و علل بروز عوارض و از كار افتادن فيستولهاي شرياني وريديدر بيماران در حال درمان در بخش جراحي عروق بيمارستان اما م رضا(ع) در سال 1384

23/09/1384

پايان يافته

13

84084

تعيين ميزان موفقيت ترك سيگار به روش گروه درماني در بيماران مبتلا به بورگر در بيمارستان امام رضا(ع)

12/05/1384

پايان يافته

14

84017

بررسي باليني پاي ديابتيك از نظر روشهاي درماني اعمال شده و نتايج بدست آمده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آينده نگر

14/02/1384

پايان يافته

15

84016

بررسي ميزان شيوع مشکلات پا در بيماران تحت پوشش مرکز تحقيقات ديابت خراسان

14/02/1384

تصويب شده

16

83229

تعيين معيارهاي تشخيصي آنژيوگرافيک بيماري بورگر در بيماران مراجعه کننده به درمانگاههاي بيمارستان قائم و امام رضا (ع)

19/12/1383

پايان يافته

17

83206

بررسي شيوع استئوميليت در پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابتي و بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسيون در سال 84-1383

12/12/1383

پايان يافته

18

83490

بررسي مقايسه اي پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم پاهاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

07/11/1383

پايان يافته

19

83204

بررسي علل ايسكمي اندام فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژي بيمارستان قائم(عج)

28/11/1383

پايان يافته

20

83190

بررسي مقايسه اي پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم هاي پاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

07/11/83

در دست اجرا

21

83075

بررسي 100 مورد زخم مزمن عروقي منجر به آمپوتاسيون از نظر وجود عفونت و جرم عفوني غالب در بيماران مراجعه کننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع)

80/07/83

پايان يافته

22

83071

مقايسه پروتز عروقي جديد پلي يورتان و پلي تترافلوراتيلن به عنوان Vascular access در بيماران همودياليز

24/04/83

پايان يافته

 
 مقالات انگليسي:

رديف

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

1

Diagnostic application of lymphoscintigraphy in the management of lymphoedema

Hellenic journal of Nuclear Medicine

1389

فروردين

(April(

2

A case of Behçet's disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: a long time follow up

Eastern Mediterranean Health Journal

EMHJ • Vol. 16 No. 3 • 2010- pp. 346-349

3

Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis access.

Ups J Med Sci

2010: Mar 11,

4

Serum homocysteine in deep venous thrombosis, peripheral atherosclerosis and healthy Iranians: a case-control study

Pak J Biol Sci

2009: Jul 15;12(14):1019-24

5

Thrombophlebitis migraines a foot print of Burger's disease: A prospective-descriptive study in north-east of Iran)

Clinical Rheumatology

2008: 27 (1), pp. 55-57

6

Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunction

Indian Journal of Surgery

2008 : 70 (5), pp. 227-230

2009: pp. 1-4

7

Temporary Worsening of Kidney Function Following Aortic

Reconstructive Surgery

Iranian journal of kidney diseases

2008: 2 (3), pp. 143-148

8

Assessment of carotid endarterectomy in iran

Iranian journal of neurology

vol,.7 , No.23,

Autumn 2008

239-245

9

Effect of heparin on the patency of arteriovenous fistula

Acta medica iranica

vol.46, No.5

(2008)

10

Burger's disease and socioeconomic factors

Avicenna journal

(توضيحات: مجله فوق تعطيل شده و قرار بر اين بوده که پژوهشکده بوعلي آن را چاپ کند که اين کار انجام نشده است )

Accessed 23 Feb 2007

11

The application of thoracoscopic sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity ischemia

Iranian Red Crescent Medical Journal

2007:July Volume 9, Issue 3

12

Balloon Angioplasty for Adult Coarctation of Aorta: A Six- month follow-up study

Iranian Heart Journal

2004;5(3):30-33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 51
ديروز:42
اين هفته: 93
هفته‌ي گذشته: 260
اين ماه: 810
ماه گذشته: 1202
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1