واحد لنف ادم مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار


 

 

واحد تحقيقات لنف ادم

با عنايت به شيوع انواع اوليه و ثانويه لنف ادم و با توجه به اينکه اطلاعات دقيقي در اين ارتباط وجود ندارد واحد لنف ادم تشکيل شده است.

اهداف واحد لنف ادم عبارتند از:

- بررسي فيزيوپاتوژنز بيماري لنف ادم

- بررسي ميزان شيوع کلي انواع لنف

- بررسي روش هاي متعدد درماني پيشنهادي در لنف ادم

- بررسي عوارض دراز مدت لنف ادم

 
آدرس: مشهد - ميدان ابن سینا- بیمارستان امام رضا (ع) - بخش جراحی عروق - مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار 
تلفن: 05118525311-05118022505  
دورنگار: 05118525311  
پست الکترونيکی:mvasrc[at]mums.ac.ir
 

 

 

 

 
 
 

 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 75
ديروز:42
اين هفته: 117
هفته‌ي گذشته: 260
اين ماه: 834
ماه گذشته: 1202
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1