واحد لنف ادم مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار


 

 

واحد تحقيقات لنف ادم

با عنايت به شيوع انواع اوليه و ثانويه لنف ادم و با توجه به اينکه اطلاعات دقيقي در اين ارتباط وجود ندارد واحد لنف ادم تشکيل شده است.

اهداف واحد لنف ادم عبارتند از:

- بررسي فيزيوپاتوژنز بيماري لنف ادم

- بررسي ميزان شيوع کلي انواع لنف

- بررسي روش هاي متعدد درماني پيشنهادي در لنف ادم

- بررسي عوارض دراز مدت لنف ادم

 
آدرس: مشهد - ميدان ابن سینا- بیمارستان امام رضا (ع) - بخش جراحی عروق - مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار 
تلفن: 05118525311-05118022505  
دورنگار: 05118525311  
پست الکترونيکی:mvasrc[at]mums.ac.ir
 

 

 

 

 
 
 

 

معرفي مرکز تحقيقات جراحي عروق 
مرکز تحقيقات جراحي عروق مشهد در سايه محبت و توجه خداوند با هدف انجام پروژه هاي تحقيقاتي در جهت شناخت و درمان بهتر بيماري هاي عروقي، به خصوص مواردي که در منطقه جغرافيايي ما شايع هستند و همچنين به منظور ارتقاء دانش ملي در زمينه بيماري هاي عروق در سال 81 تاسيس گرديد.
این مرکز از تاریخ 1389/10/21 مورد تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور قرار گرفته و با تاسيس آن موافقت اصولي بعمل آمد.

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 12
ديروز:42
اين هفته: 54
هفته‌ي گذشته: 260
اين ماه: 771
ماه گذشته: 1202
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1