رئیس مرکز و اعضای هیات موسس


ریاست مرکز تحقیقات جراحی عروق


دکتر محمد هادی سعید مدقق

فوق تخصص جراحی عروق

modagheghmh[@]mums.ac.ir


پروفایل در سامانه پژوهان

پروفایل در سامانه علم سنجی


اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات جراحی عروق


دکنر غلامحسین کاظم زاده

فوق تخصص جراحی عروق

kazemzadehgh[@]mums.ac.ir

لینک سامانه پژوهان

پروفایل در سامانه علم سنجی

دکتر حسن راوری

فوق تخصص جراحی عروق

ravarih[@]mums.ac.ir 

لینک سامانه پژوهان 

پروفایل در سامانه علم سنجی

دکتر سید علیرضا بامشکی

متخصص بیهوشی

bameshkiar[@]mums.ac.ir 

لینک سامانه پژوهان

پروفایل در سامانه علم سنجی

دکتر فاطمه ناظمیان

فوق تخصص نفرولوژی

nazemianf[@]mums.ac.ir 

لینک سامانه پژوهان

پروفایل در سامانه علم سنجی